Bardzo smutna wiadomość dotarła do nas z Krakowa. Zmarł dr Stanisław Dziedzic, wieloletni współpracownik i wykładowca Zakładu (obecnie Katedry) Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego PWSZ. Był cenionym i lubianym przez studentów nauczycielem akademickim prowadzącym wykłady i ćwiczenia w ramach specjalności animacja kultury oraz z przedmiotu elementy wiedzy o o sztuce. Miał 68 lat.

Stanisław Dziedzic urodził się 13 października 1953 roku, w Dąbrowie koło Rzeszowa. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył filologię polską i dziennikarstwo, a podyplomowe studia z zakresu organizacji i zarządzania w krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Od 1977 r. czynnie uprawiał zawód dziennikarza, łącząc go z pracą pedagogiczną oraz administracyjną. W latach 1989–1998 zastępca dyrektora, a następnie dyrektor wojewódzkich wydziałów ds. kultury i turystyki w Krakowie. W latach 1998-2000 wicedyrektor Biura Jubileuszowego 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w okresie 1998–2003 nauczyciel akademicki w Instytucie Spraw Publicznych UJ. W latach 2000–2004 wiceprezes Radia Kraków S.A., członek Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. (1999–2003). W latach 2004–2016 dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Miasta Krakowa. Od 2001 r. członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (od 2016 r. – członek Prezydium SKOZK). W latach 2014–2016 przewodniczący Rady Nadzorczej Radia Kraków S.A. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Jagiellońskim i w PWSZ w Tarnowie.

Autor ponad tysiąca publikacji, w tym kilkuset o charakterze naukowym i popularnonaukowym zamieszczanych na łamach ponad siedemdziesięciu czasopism i gazet oraz periodyków i wydawnictw naukowych.

Opracował w zakresie edytorskim i naukowym niepublikowane wcześniej młodzieńcze wiersze Karola Wojtyły. („Magnificat. Sonety”, „Psałterz – Księga słowiańska”), Marii Dłuskiej („Wiersze”), Mariana Niżyńskiego („Kawaler księżycowy”), a także liczne wybory wierszy znanych współczesnych krakowskich poetów, m.in.: Józefa Barana, Adama Ziemianina, Andrzeja Warzechy, Wiesława Kolarza, Jerzego Piątkowskiego czy Janusza Trzebiatowskiego.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, wyróżniony m.in. Złotym Laurem Fundacji Kultury Polskiej „Za mistrzostwo w sztuce pisarskiej” oraz Złotym Medalem „Zasłużony dla Archidiecezji Krakowskiej”.

Rodzinie oraz bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Biogram za stroną radiokrakow.pl, fot. archiwum PWSZ Tarnów

Wróć do góry