Zakończyła się pierwsza część szkolenia Design Thinking dla nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Uczestnicy twórczo współpracowali, kreowali ciekawe pomysły i nowe, nieoczywiste rozwiązania. Wszystko w ramach realizowanego w Uczelni projektu P-erspektywy W-spółpraca S-ynergia Z-arządzanie w Tarnowie.

Dwunastoosobowa grupa nauczycieli akademickich PWSZ w Tarnowie wzięła udział w pierwszej części szkolenia (obejmującego 24 godziny dydaktyczne), które dotyczyło podnoszenia kompetencji dydaktycznych w zakresie metodyki Design Thinking (DT).

Uczestnicy szkolenia przygotowują się w ten sposób do prowadzenia zajęć ze studentami wspomnianą metodą. W trakcie trzydniowego szkolenia interdyscyplinarne zespoły zdobywały wiedzę niezbędną do pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami.

Druga część szkolenia zaplanowana została na miesiąc marzec tego roku.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie zadanie nr 13. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. Podnoszenie kompetencji dydaktycznych: metodyka Design Thinking (DT).

Wróć do góry