Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło realizację projektu Narodowa Reprezentacja Akademicka, dotyczącym dwutorowej ścieżki kariery studentów-sportowców. To duża szansa dla wszystkich, którzy łączą naukę z uprawianiem sportu.

W programie mogą wziąć udział studenci tarnowskiej PWSZ uprawiający dyscypliny sportu objęte programem letnich lub zimowych Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich.

To jednak nie wszystko. Do programu dołączyć mogą bowiem:

  • posiadacze mistrzowskiej klasy sportowej (M) – z tym, że do ukończenia 30 roku życia
  • posiadacze międzynarodowej klasy sportowej (MM) – z tym, że do ukończenia 30 roku życia
  • medaliści uniwersjad i akademickich mistrzostw świata – z tym, że do ukończenia 30 roku życia
  • niedosłyszący – medaliści igrzysk głuchych, mistrzostw świata i mistrzostw Europy głuchych
  • z niepełnosprawnościami – medaliści igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy w sportach olimpijskich
  • w grupie szkolenia olimpijskiego A1 i A2 oraz medaliści igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy

W przypadku kryterium wiekowego wsparciem będzie objęty student-sportowiec, który na dzień 1 stycznia roku, na który uczelnia będzie wnioskować o środki finansowe nie ukończy 30 roku życia.

– Projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Program zajęć dydaktycznych realizowany będzie w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego, których podział będzie uzależniony od planowanego harmonogramu. Beneficjentem środków finansowych w ramach projektu może być student-sportowiec realizujący program kształcenia na jednym kierunku, do momentu ukończenia studiów na tym kierunku – tłumaczy Wojciech Nowak, prezes KU AZS PWSZ Tarnów.

Studentów zainteresowanych udziałem w programie prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres azs@pwsztar.edu.pl w terminie do 15 listopada br. Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko osoby zainteresowanej, kierunek i rok studiów, numer kontaktowy, informację o uprawianej dyscyplinie sportowej oraz osiągnięciu kwalifikującym do jednej z wymienionych powyżej grup.

Wróć do góry