fot. ZSME w Tarnowie

Za nami kolejna edycja Szkolnego Festiwalu E(x)plory, który odbywa się cyklicznie w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie. Podczas wydarzenia prezentowane są projekty naukowe przygotowane prze młodych naukowców. Zwieńczenie obchodów stanowi gala wręczenia nagród przyznawanych najlepszym pracom. W tym roku JM Rektor dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni wręczyła nagrodę specjalną panu Janowi Czai, autorowi projektu „Inteligentna Mapa Smogowa”.

Festiwal E(x)plory organizuje Fundacja Zaawansowanych Technologii i ma na celu wspieranie młodych, utalentowanych naukowców z całej Polski. Jedną ze szkolnych edycji tego wydarzenia organizuje, zaprzyjaźniony z PWSZ w Tarnowie, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, dzięki czemu pomysłowa tarnowska młodzież może zaprezentować  szerszemu gronu odbiorców autorskie projekty naukowo-badawcze, a także skonfrontować swoje założenia z opiniami ekspertów.

W tym roku uczniowie ZSME w Tarnowie zgłosili 16 prac konkursowych (pełna lista znajduje się tu), spośród których jury wyłoniło trzy najlepsze projekty, a tym samym zakwalifikowało je do Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory. W skład komisji weszli również pracownicy naszej Uczelni: dr inż. Daniel Król, dr inż. Łukasz Mik i dr inż. Grzegorz Szerszeń. Laureatami konkursu zostali:

  • I miejsce – Jan Czaja, autor projektu „Inteligentna Mapa Smogowa”,
  • II miejsce – Artur Kuruc, Aleksandra Cybułka, Paweł Bomba, autorzy projektu „Wykrywanie alergii krzyżowych z wykorzystaniem AI”,
  • III miejsce – Dominik Płachta, Jan Sikoń, Mateusz Nalepka, autorzy projektu „BreedSelector – inteligentny dobór rasy psa na podstawie wywiadu”.

Niezależnie od werdyktu jury JM Rektor PWSZ w Tarnowie wręczyła nagrodę specjalną panu Janowi Czai, przyznaną przez Katedrę Informatyki PWSZ w Tarnowie, która objęła patronatem naukowym tę szkolną edycję festiwalu. Uzasadniając decyzję Katedry o wyróżnieniu tego projektu, Rektor dr hab. Małgorzata Kołpa mówiła tak: mam nadzieję, że dzięki Pana pomysłowości walka ze szkodliwym zanieczyszczeniem powietrza będzie łatwiejsza.

Realizacja projektu przygotowanego pod okiem mgra inż. Piotra Kapustki może w przyszłości zaowocować skuteczniejszymi działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza. Jak czytamy w opisie pracy:  Projekt zakłada stworzenie sieci stacji czujników komunikujących się przez LoRa’e zbierających dane na temat zanieczyszczenia powietrza oraz algorytmu analizującego te dane i wyznaczającego miejsce, z którego pochodzą zanieczyszczenia. Dzięki temu będzie można realnie wpłynąć na stan powietrza poprzez usunięcie źródła zanieczyszczającego powietrze.

Serdecznie gratulujemy wszystkim młodym naukowcom świetnych pomysłów i życzymy wielu sukcesów na niwie naukowej!

Wróć do góry