Przypominamy o obowiązku noszenie maseczek ochronnych podczas przebywania na korytarzach uczelni. Wiele osób o tym zapomina, a zgodnie z Instrukcją Zespołu ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 JEST TO OBOWIĄZKOWE. Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo!

Instrukcja dotycząca wymogów, jakie powinny zostać spełnione w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa studentów i pracowników PWSZ w Tarnowie uczestniczących w zajęciach oraz osób wynajmujących sale na Uczelni, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poniżej.

Instrukcja COVID (docx.)

Instrukcja COVID (pdf.)

Wróć do góry