Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie pozyskała okrągły milion złotych z rządowego programu Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości. Dzięki spełnieniu ministerialnych kryteriów i pozyskaniu dotacji możliwe będą m.in.: zakupy specjalistycznego oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego w procesie kształcenia czy zorganizowanie szkoleń podnoszących kompetencje nauczycieli akademickich.

Założenia Inicjatywy wsparcia dążenia do doskonałości powstały na bazie analizy efektów wcześniej realizowanej Dydaktycznej inicjatywy doskonałości oraz dostrzeżenia pozytywnych skutków oddziaływania tego wsparcia na jakość pracy uczelni, przede wszystkim w okresie zmian organizacyjno-dydaktycznych wymuszonych pandemią COVID-19.

W czasie narastającego zagrożenia epidemicznego wyzwaniem dla publicznych uczelni zawodowych było kontynuowanie kształcenia w nowych warunkach, szczególnie prowadzenie kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Doświadczenia z tego okresu stały się impulsem do wypracowania nowych, często niezwykle innowacyjnych rozwiązań. Dotyczyły one zarówno kwestii dydaktycznych, jak i organizacyjnych. Celem Inicjatywy wsparcia dążenia do doskonałości jest wspieranie tych zmian.” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

– Kluczową sprawą przy ubieganiu się o to wsparcie było wypełnienie jasno określonych kryteriów odnośnie do poziomu bezrobocia i zarobków absolwentów. Nasza Uczelnia wypełniła oba i tym samym mogliśmy zacząć planować, na co wydamy milion złotych – tłumaczy Lucyna Krzemińska, Kierownik Biura Karier, Projektów i Współpracy PWSZ.

Ostatecznie wsparcie zostanie przeznaczone na zakup specjalistycznego oprogramowania dla studentów, doposażenie sal, w których odbywają się zajęcia w dodatkowy sprzęt, oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich.

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2021 roku.

Wróć do góry