W ubiegły piątek Katedrę Ochrony Środowiska odwiedzili uczniowie VII LO w Tarnowie. Podczas spotkania został wygłoszony wykład pt. „Metale ciężkie w żywności” przez dr inż. Katarzynę Maj-Zajezierską a następnie uczniowie udali się do laboratoriów. Podczas warsztatów z mikrobiologii prowadzonych przez mgr Monikę Olchawę – Pajor uczniowie mieli okazję przyjrzeć się koloniom tworzonym przez różne gatunki mikroorganizmów. Ponadto przygotowywali preparaty przeżyciowe drożdży i obserwowali je przy użyciu mikroskopów. Natomiast w ramach warsztatów z OZE uczniowie zapoznali się z działaniem paneli słonecznych oraz turbiny wiatrowej.

Wróć do góry