Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie ustanowienia nagród Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w roku 2018 przyznawane będą nagrody:

– za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
– za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury,
– nagroda Mecenasa Kultury Tarnowa,
– Nagroda Honorowa za całokształt pracy w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury,
– Nagroda Nadzieja Roku.

Kandydatury do Nagród należy zgłaszać do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa do dnia 15 kwietnia 2018 r.

http://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426785,uchwala-nr-xlix5352018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html

Wróć do góry