W ramach Małopolskiej nocy naukowców odbyły się warsztaty o zróżnicowanej tematyce.

Warsztaty pt. Razem dla klimatu
Celem warsztatów było uświadomienie uczestnikom jak ich zachowanie w życiu codziennym wpływa na
zmiany klimatu. W trakcie spotkania przedstawiona została aktualna skala problemu i główne przyczyny
zmian klimatycznych, a następnie uczestnicy w małych grupach tworzyli graficzne mapy myśli (mind map).
Analizując własne, codzienne nawyki uczestnicy warsztatów wskazali zachowania i czynniki negatywnie
wpływające na klimat i zasugerowali możliwości ich ograniczenia (np.: jedzenie owoców sezonowych
zamiast tropikalnych itp.).

Warsztaty pt. Niezwykły świat roślin
W trakcie warsztatów zaprezentowane zostały rośliny o insertującej biologii. Uczestnicy mogli
dokonać izolacji i rozdziału chromatograficznego barwników roślinnych, a dla najmłodszych została zorganizowana
„antocyjanowa” pracownia malarska

Warsztaty pt. Mikroskopowe safari
Bioróżnorodność mikroorganizmów wodnych odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu całych
ekosystemów wodnych. Uczestnicy warsztatów poznali niektóre mikroskopowe organizmy wodne.
Można było zobaczyć pod mikroskopem sinice, glony, pierwotniaki i organizmy wielokomórkowe.

Dziękujemy wszystkim osobom uczestniczącym w warsztatach.

Wróć do góry