Zadanie konkursowe

  1. Przygotuj PLAKAT lub LAPBOOKA, w którym wyrazisz swoje artystyczne spojrzenie na dziedzictwo Kopernika. Zgłoszona praca (na uczestnika przypada zgłoszenie tylko jednej pracy) powinna nawiązywać do zagadnień związanych z pracą i odkryciami Mikołaja Kopernika oraz jego wkładu w rozwój różnych dziedzin nauki.
  2. Zgłoszenie podpisz na odwrocie imieniem, nazwiskiem, kategorią wiekową autora oraz napisem: „Konkurs 'Kopernik 550′ organizowany w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2023”.
  3. Dołącz do swojej pracy krótki opis jej idei oraz niezbędne załączniki: kartę zgłoszeniową oraz dwa oświadczenia. (Załączniki do pobrania znajdziesz na dole strony).
  4. Pracę oraz wypełnione i podpisane załączniki prześlij pocztą lub przynieś nam osobiście. (Adresy poniżej).

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Mikołaju Koperniku – wybitnym naukowcu, astronomie i odkrywcy, który w tym roku skończyłby 550 lat!

Kategorie wiekowe

I i II kategoria – czyli dzieci w wieku 5-7 lat oraz 8-10 lat mają za zadanie przygotowanie PLAKATU w formacie A3 lub A2. Wasze prace mogą być wykonane różnymi technikami, takimi jak malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka, plastelina, pastele czy technika mieszana.

UWAGA: Materiały sypkie są wykluczone!

III i IV kategoria- czyli młodzież w wieku 11-15 lat oraz 16-19 lat mają za zadanie opracowanie teczki tematycznej w formie LAPBOOKA, w której w której zostaną umieszczone wiadomości zgodne z celem konkursu. LAPBOOK powinien być wykonany z trwałych materiałów, różnymi technikami i zawierać minimum 8 kieszeni, schowków, książeczek itp.
UWAGA: Prace te nie mogą być wykonane z materiałów sypkich!

 W każdej z tych kategorii wiekowych Regionalna Komisja wybierze jedną zwycięską pracę oraz jedną wyróżnioną.

Termin składania prac

Termin składania prac upływa 18 września 2023 r.

Ogłoszenie wyników

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 września podczas Małopolskiej Nocy Naukowców 2023 oraz na stronie internetowej w zakładce KONKURS.

Sposób i adresy dostarczenia prac konkursowych

Prace konkursowe można dostarczyć osobiście: na Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który znajduje się w Krakowie przy ul. Racławickiej 56 oraz przy ul. Basztowej 22 lub do Agend Zamiejscowych Urzędu zlokalizowanych w:

  • Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52;
  • Oświęcimiu przy ul. Górnickiego 1;
  • Tarnowie przy al. Solidarności 5-9;
  • Nowym Targu przy al. Tysiąclecia 44;
  • Miechowie przy ul. Warszawskiej 10;
  • Zakopanem przy ul. Kościeliskiej 7.

lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki
Racławicka 56, 30 – 017 Kraków
z dopiskiem: MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW 2023 – Konkurs plastyczny

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

Oświadczenie

Każdego roku, małopolska młodzież uwalnia swoją artystyczną duszę tworząc wyśmienite arcydzieła. Wasze prace zachwycają zarówno oryginalnością pomysłów, jak i starannością wykonania. Każdy detal, kolor i kompozycja są przemyślane i doskonale oddają tematykę.  Liczymy że i w tym roku zaprezentujecie nam niesamowitą kreatywność oraz wyjątkową umiejętność wyrażania swojej pasji przez sztukę plastyczną.

Powodzenia!

Wróć do góry