ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ

PWSZ w TARNOWIE, ul. Mickiewicza 8

27.09.2019 r. (piątek)

sala G 100, I piętro

godz. 17.00-19.00

zaprasza na

Połów słów, i nie tylko…

Przygotowaną przez Sekcję Językoznawczą Studenckiego Koła Naukowego Polonistów zabawę rozwijającą umiejętności językowe uczestników.

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 818217 w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie”.
Partnerem MNN jest MPEC S.A. w Tarnowie
Koordynatorem Projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

Wróć do góry