W dniach 23 – 26 września 2021 roku odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym  tygodniowe warsztaty chemiczne w ramach zajęć z Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – nowy model nauczania, dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztaty prowadzone były przez pracowników Katedry Chemii PWSZ w Tarnowie: dr Agatę Ladę oraz dr inż. Piotra Niemca. W zajęciach uczestniczyli uczniowie szkół średnich z terenów Małopolski:  Rabki, Limanowej, Muszyny, Tarnowa oraz Olkusza.

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa oraz warunkami pracy w laboratorium chemicznym. Program warsztatów umożliwił uczniom zwiedzanie sal laboratoryjnych oraz wykładowych, wykorzystywanych zarówno przez studentów jak i pracowników Katedry Chemii PWSZ w Tarnowie. Co najważniejsze,  zdecydowana większość zajęć w ramach projektu miała charakter praktyczny. Podczas zajęć uczniowie, pod opieką pracowników Katedry Chemii, wykonywali zaplanowane eksperymenty i analizy chemiczne. Wiedzę, niezbędną do wykonywania eksperymentów, przekazywali uczestnikom prowadzący zajęcia w formie wykładów oraz krótkich wstępów omawiających dany eksperyment lub analizę.

W ramach projektu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – nowy model nauczania w roku szkolnym 2021/2022 odbędą się jeszcze liczne warsztaty weekendowe, na które nabór prowadzony będzie w szkołach ponadpodstawowych będących partnerami w projekcie.

Beneficjentem projektu jest Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, natomiast partnerem projektu – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

Katedra Chemii PWSZ w Tarnowie organizuje też szereg innych wydarzeń, na które zapraszamy zainteresowanych:

– Tarnowskie Piątki Chemiczne

https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/tarnowskie-piatki-chemiczne/

– Matura próbna z chemii

https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/matura-probna-chemii/

– Tarnowski Konkurs Chemiczny

https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/tarnowski-konkurs-chemiczny/

 

Wróć do góry