Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w kursach przygotowujących do matury, które będą prowadzone na terenie naszej Uczelni od października 2022 r, do kwietnia 2023 r. Planujemy utworzenie małych grup szkoleniowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych raz lub dwa razy w tygodniu.

Kursy maturalne, organizowane przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie mają za zadanie przygotować licealistów do egzaminu dojrzałości. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyków, których wiedza i wykształcenie gwarantują najwyższy poziom kursów.

Oferujemy kursy z następujących przedmiotów:

  • Język polski (poziom podstawowy 40 godz., rozszerzony 50 godz.),
  • matematyka (poziom podstawowy 48 godz., poziom rozszerzony 48 godz.),
  • język angielski (poziom podstawowy 40 godz., rozszerzony 40 godz.),
  • chemia (poziom rozszerzony 40 godz.),
  • fizyka (poziom rozszerzony 40 godz.) w tym 10 godzin zajęć praktycznych,
  • biologia (poziom rozszerzony 40 godz.)
  • historia sztuki (poziom rozszerzony 40 godz.)

Opłata za godzinę lekcyjną wynosi 25 złotych. 

W przypadku chęci skorzystania z naszej oferty, należy uiścić opłatę wpisowego w wysokości 100 zł  za jeden przedmiot (nr konta Uczelni: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 z dopiskiem „kurs maturalny z przedmiotu …”), wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz złożyć wypełnioną umowę w dwóch egzemplarzach w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej przy Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie p. A117 nie później niż do dnia zakończenia rekrutacji tj. 30 września 2022 r.

Szczegółowych informacji udziela Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój nr A117, tel. (14) 63 16 568, e-mail: uceu@anstar.edu.pl, od poniedziałku do piątku, w godz. od 08.00 do 15.30.

Dokumenty do pobrania:

Wróć do góry