Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze prace z zakresu ubezpieczeń społecznych. Konkurs obejmuje zarówno prace licencjackie, magisterskie, jak i doktorskie. Laureaci konkursu otrzymają nagrodę finansową, a prace zostaną opublikowane nakładem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Obecnie można zgłaszać prace do drugiej edycji konkursu. Mogą do niej przystąpić osoby, które w okresie między 1 stycznia 2019 r. a 31 lipca 2022 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie naukowej. Praca musi być napisana w języku polskim oraz można zgłosić ją tylko raz. Temat pracy powinien bezpośrednio dotyczyć ubezpieczeń społecznych. Zgłoszenia dokonuje promotor pracy lub kierownik jednostki naukowej, na której praca została obroniona.

Prace należy zgłaszać do 30 września 2022 r.

Więcej informacji tutaj.

Wróć do góry