Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

i Kierownik Zakładu Filologii Polskiej

zapraszają do wzięcia udziału w 2. edycji konkursu „Ludzie, miejsca, opowieści… – podróż w czasie i w przestrzeni”.

Chętni muszą przygotować krótki tekst tematycznie związany z Tarnowem i jego okolicami, inspirowany historią miejsc i współczesnym doświadczeniem ich mieszkańców.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów PWSZ w Tarnowie.

Termin składania prac upływa 21 marca 2016 roku. Finał konkursu odbędzie się 21 kwietnia 2016 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (ul. Mickiewicza 8).

Dla finalistów przewidziano cenne nagrody.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa, Starosty Powiatu Tarnowskiego oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty. Patronami medialnymi zmagań są: radio RDN Małopolska, miesięcznik Tarnów.in oraz telewizja IMAV.

regulamin konkursu literackiego

 

Wróć do góry