erasmusW trakcie konferencji przedstawiona została oferta programu Erasmus+ dla szkół, uczelni oraz organizacji pozarządowych. Podczas spotkania zaprezentowano także projekty oraz warsztaty praktyczne dedykowane sektorom: edukacji szkolnej, kształcenia zawodowego i edukacji, edukacji pozaformalnej młodzieży oraz szkolnictwa wyższego.

Konferencję otworzyła dr Małgorzata Kołpa, Prorektor PWSZ ds Współpracy i Rozwoju. – W przestrzeni medialnej często pojawiają się „słowa-klucze” opisujące czekającą nas przyszłość: mobilność, innowacje, rozwój – te słychać najczęściej. Z naszej strony najważniejsze jest abyśmy sprostali wyzwaniom i wykorzystali szanse jakie daje Erasmus+. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie od lat pokazuje jak robić to dobrze i skutecznie – z korzyścią dla studentów, Uczelni oraz miasta – mówiła.

Do aktywnego korzystania z możliwości, jakie daje Erasmus+ zachęcał również Tomasz Bratek, dyrektor Programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. – Ziemia tarnowska od lat pokazuje, że wie, jak mądrze korzystać ze środków unijnych, czego najlepszym przykładem jest tarnowska PWSZ – mówił. – Erasmus+ może być siłą napędową polskiej edukacji. Ilość środków, które będą rosły lawinowo – rok do roku, jakie będą do naszej dyspozycji jest olbrzymia. Mówimy o kwocie rzędu miliarda euro – przekonywał.

– Mamy nadzieję, że uczestnictwo w naszej konferencji pozwoliło w praktyce poznać możliwości, jakie polskim instytucjom i organizacjom daje unijny program edukacyjny Erasmus+, wdrażany w latach 2014-2020 – mówią organizatorzy.

Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj.

Wróć do góry