Koło Naukowe Przyrodników OŚKA działające przy Katedrze Ochrony Środowiska odbyło udane zajęcia terenowe w Pieninach pod nazwą „Metody ochrony środowiska w terenach górskich i obszarach chronionych”. W trakcie trzydniowego wyjazdu członkowie koła odwiedzili szereg cennych przyrodniczo obszarów chronionych. Uczestnicy wyjazdu w bardzo szybkim sportowym tempie wspięli się na Trzy Korony, następnie na górę Palenica oraz zwiedzili Rezerwat Przyrody Wąwóz Homole w Jaworkach. Na rowerach pojechaliśmy wzdłuż potoku Grajcarek i Dunajca przez środek Pienińskiego Parku Narodowego aż na Słowację pod Czerwony Klasztor, a w drodze powrotnej zwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze Pienińskiego Parku Narodowego.

Więcej zdjęć na profilu FB https://www.facebook.com/KatedraOchronySrodowiskaANSTarnow

Owocem wyjazdów takich jak opisany jest inspiracja studentów do samorozwoju. Poniżej zamieszczamy publikacje naukowe

napisane dotychczas przez studentów – członków koła OŚKA:

Lista publikacji studentów koła OŚKA (autorzy studenci ochrony środowiska PWSZ w Tarnowie zaznaczeni wytłuszczonym drukiem – artykuły z afiliacją PWSZ w Tarnowie)

Wszystkie poniższe publikacje to rozdziały (artykuły) w recenzowanej monografii lub oryginalne artykuły w czasopismach naukowych:

1. Jarek S. 2012. Wpływ dwutlenku węgla na życie w oceanie. W: Wyzwania XXI wieku. Przyroda. Technika. Człowiek. Prace Naukowe Studentów 2. PWSZ w Tarnobrzegu Red. Kaliszczak L. s: 535-540.  Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. ISBN 978-83-89639-82-0

2. Świerczek A.  2012. Biomasa jako użyteczna alternatywa energetyczna – wybrane przykłady. W: Wyzwania XXI wieku. Przyroda. Technika. Człowiek. Prace Naukowe Studentów 2. PWSZ w Tarnobrzegu Red. Kaliszczak L. s: 619-629.  Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. ISBN 978-83-89639-82-0

3. Starzycka J. 2012. Zagrożenia bioróżnorodności – na przykładzie niszczenia i rozdrobnienia siedlisk chrząszczy (Coleoptera). W: Wyzwania XXI wieku. Przyroda. Technika. Człowiek. Prace Naukowe Studentów 2. PWSZ w Tarnobrzegu Red. Kaliszczak L. s: 553-560.  Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. ISBN 978-83-89639-82-0

4. Oleś W. 2012. Niekonwencjonalne źródła energii (konieczna) przyszłość . W: Wyzwania XXI wieku. Przyroda. Technika. Człowiek. Prace Naukowe Studentów 2. PWSZ w Tarnobrzegu Red. Kaliszczak L. s: 495-504.  Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. ISBN 978-83-89639-82-0

5. Witek S., Nastał B. 2012. Zagrożenia bioróżnorodnośći na podstawie badań rzek San i Stobnica w roku 2011. W: Wyzwania XXI wieku. Przyroda. Technika. Człowiek. Prace Naukowe Studentów 2. PWSZ w Tarnobrzegu Red. Kaliszczak L. s: 561-567.  Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. ISBN 978-83-89639-82-0

6. Ślęzak, J., Skrabacz, M., Pyzdek, E., Mroczek, M. 2014. Wpływ regulacji rzecznych na boróżnorodność makrobezkręgowców bentosu na przykładzie potoku Pluskawka (województwo małopolskie). W: Różnorodnie o bioróżnorodności, T. I., red. Magdalena Klaudia Terlecka. s.:  77-88, Krosno, ARMAGRAF. ISBN 978-83-62681-73-0.

 7. Karczmarz M., Drwal M. 2014. Ochrona zasobów genetycznych zwierząt hodowlanych w Polsce. W: Różnorodnie o bioróżnorodności, T. I., red. Magdalena Klaudia Terlecka. s.: 43-51, Krosno, ARMAGRAF. ISBN 978-83-62681-73-0.

8. Dudczyk J., Michalik K., Nylec E. 2014. Zrównoważony rozwój a ochrona bioróżnorodności. W: Różnorodnie o bioróżnorodności, T. II., red. Magdalena Klaudia Terlecka. s.: 53-61, Krosno, ARMAGRAF. ISBN 978-83-62681-74-7.

9. Ślęzak J., Skrabacz M., Mroczek M. 2014. Wpływ edukacji ekologicznej na świadomość ekologiczną społeczeństwa na przykładzie studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. red. Magdalena Klaudia Terlecka. s.: 69-80, Krosno, ARMAGRAF. ISBN 978-83-62681-82-2.

10. Mikuła J. 2014. Idea utworzenia ścieżki przyrodniczej w lasku Lipie i jego okolicy, red. Magdalena Klaudia Terlecka. s.: 151-160, Krosno, ARMAGRAF. ISBN 978-83-62681-82-2.

11. Klich M. (red.), Jarek S. (red.), Bogusz M., Doroż Ł., Drwal M., Dudczyk J., Jaje K., Jędrocha A., Karczmarz M., Michalik K., Nylec E., Ślęzak J., Zmarlak P. 2015. Wstępna waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego rzeki Jasiołki – prawego dopływu Wisłoki. Biuletyn Informacyjny Fundacji Ekologicznej Czysta Wisłoka nr 2/2015 (124). s.1-86.

12. Klich M. (red.), Klich S. (red.), Chwistek I., Doroż Ł., Franczak P., Jędrocha A., Tomasiewicz A., Urbaś N., Witek A., Wojtaś K. 2017. Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego Ropy – lewobrzeżnego dopływu Wisłoki. Wydawnictwo PWSZ Tarnów, s. 1-156. ISBN 978-83-947032-1-9.

13. Klich S., Klich M., Chwistek I. 2017. Inwentaryzacja florystyczna źródlisk Ropy. W: Klich M. (red.), Klich S. (red.), Chwistek I., Doroż Ł., Franczak P., Jędrocha A., Tomasiewicz A., Urbaś N., Witek A., Wojtaś K. 2017. Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego Ropy – lewobrzeżnego dopływu Wisłoki. Wydawnictwo PWSZ Tarnów, s. 66-84. ISBN 978-83-947032-1-9.

14. Klich M., Klich S, Urbaś N. 2017. Inwentaryzacja faunistyczna źródlisk Ropy. W: Klich M. (red.), Klich S. (red.), Chwistek I., Doroż Ł., Franczak P., Jędrocha A., Tomasiewicz A., Urbaś N., Witek A., Wojtaś K. 2017. Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego Ropy – lewobrzeżnego dopływu Wisłoki. Wydawnictwo PWSZ Tarnów, s. 85-110. ISBN 978-83-947032-1-9.

15. Tomasiewicz A., Wojtaś K. 2017. Porównanie zespołu ptaków lęgowych na dwóch obszarach leśnych Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (powiat tarnowski i powiat dębicki). W: Rachwał P. (red.), Rachwał M. (red.) , Gorajczyk W. (red.). Poszerzamy horyzonty Tom III. Słupsk 2017. s. 187-199. ISBN 978-83-63216-07-8.

16. Boryczko P., Ciurej A., Korczak M., Maślanka M., Potempa M., Stawarz N., Tańska K., Klich M. 2017. Analiza stanu wiedzy o ochronie środowiska na podstawie badań ankietowych młodzieży uczącej się z Tarnowa i okolic. W: Rachwał P. (red.), Rachwał M. (red.) , Gorajczyk W. (red.). Poszerzamy horyzonty Tom III. Słupsk 2017. s. 55-75. ISBN 978-83-63216-07-8.

17. Korczak M., Potępa M. 2017. Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy cennym bogactwem ziemi małopolskiej. W: Rachwał P. (red.), Rachwał M. (red.) , Gorajczyk W. (red.). Poszerzamy horyzonty Tom V. Słupsk s. 402-412. ISBN 978-83-63216-07-8

18. Hajduk W., Kokoszka P., Korzec K., Kusior B., Ryczek W. 2017. Ocena jakości wód górnego odcinka rzeki Wisłoka na podstawie badań makrozoobentosu. W: Rachwał P. (red.), Rachwał M. (red.) , Gorajczyk W. (red.). Poszerzamy horyzonty Tom V. Słupsk 2017. s. 413-426. ISBN 978-83-63216-07-8.

19. Szponder K., Klich M. 2017. Przyrodniczo społeczne aspekty funkcjonowania wybranych obszarów Natura 2000 w Małopolsce. W: Rachwał P. (red.), Rachwał M. (red.) , Gorajczyk W. (red.). Poszerzamy horyzonty Tom V. Słupsk 2017. s. 467-493. ISBN 978-83-63216-07-8.

20. Klich M., Boryczko P., Ciurej A., Korczak M., Maślanka M., Potempa M., Stawarz N., Tomasiewicz A. 2018. Edukacja ekologiczna jako skuteczne narzędzie komunikacyjne – analiza wiedzy o ochronie środowiska wśród młodzieży z Tarnowa i okolic. W: Wilkoń T. (red.) i Boruch P. (red.) 2018. Komunikacja wczoraj i dziś. Wydawnictwo PWSZ Tarnów, s. 101-118. ISBN 978-83-947032-4-0.

21. Chwistek I. 2018. Rola, ochrona i zagrożenie obszarów bagiennych i podmokłych, a świadomość ekologiczna komunikacji międzyludzkiej. W: Wilkoń T. (red.) i Boruch P. (red.) 2018. Komunikacja wczoraj i dziś. Wydawnictwo PWSZ Tarnów, s. 50-60. ISBN 978-83-947032-4-0.

22. Hajduk W., Kokoszka P., Korzec K., Kusior B., Ryczek W., Siwek K., Klich M. 2018. Ocena jakości wód górnych partii rzeki Wisłoka (Polska południowa) na podstawie makrozoobentosu. Sci. Tech. Innov., 2018, 2 (1), 19-26.

23. Klich M., Ciężadło A., Żelazo P., Partyński P., Sawczak J., Ziomek A., Żeleźnik P., Klich S. 2018. Makrozoobentos górnej Jasiołki – inwentaryzacja, różnorodność, oznaczenie klasy jakości wody. W: Bogusz M. (red.), Wojcieszak M. (red.), Rachwał P. (red.). Poszerzamy horyzonty Tom X. Słupsk 2018. s. 431-445. ISBN 978-83-63216-14-6.

24. Chyc M., Klich M, Klich S., Żelazo P., Ciężadło A., Żeleźnik P., Partyński P. 2019. Atmospheric particulate matter in Tarnów City (Southern Poland) – short time investigation of a spac-time variability in the winter 2019. Sci. Tech. Innov., 2019, 5 (2), 50-59.

Wróć do góry