Biuro Karier, Projektów i Współpracy zaprasza nauczycieli akademickich na szkolenie „Aktywne metody nauczania z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych” organizowane  w ramach projektu „Perspektywy, Współpraca, Synergia, Zarządzanie w Tarnowie”.

 Szkolenie będzie obejmowało m.in. takie zagadnienia, jak:

 • techniki prowadzenia zajęć w grupie z wykorzystaniem TIK, wybrane narzędzia TIK;
 • aplikacje i platformy internetowe wykorzystywane w procesie edukacyjnym;
 • rożne metody nauczania (m.in. metoda projektowa, metoda odwróconej klasy, metoda problemowa, studium przypadku);
 • formy aktywizacji studentów w nauczaniu zdalnym;
 • mobile learning;
 • narzędzia chmurowe;
 • tworzenie videomateriałów do celów edukacyjnych.

Oferta skierowana jest do członków kadry akademickiej PWSZ w Tarnowie zatrudnionych na umowę o pracę, między 30 a 60 rokiem życia. Szkolenie obejmuje 30 godzin.

Równolegle rozpoczną się dwie edycje szkoleniowe:

HARMONOGRAM SZKOLENIA EDYCJA 1 (30h)

 • 26.04.2021r. (poniedziałek) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 28.04.2021r. (środa) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 05.05.2021r. (środa) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 10.05.2021r. (poniedziałek) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 12.05.2021r. (środa) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 17.05.2021r. (poniedziałek) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 19.05.2021r. (środa) – godz. 15:00-19:30 (6)

HARMONOGRAM SZKOLENIA EDYCJA 2 (30h)

 • 07.05.2021r. (piątek) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 08.05.2021r. (sobota) – godz. 10:00-14:30 (6)
 • 14.05.2021r. (piątek) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 15.05.2021r. (sobota) – godz. 9:00-15:30 (8)
 • 22.05.2021r. (sobota) – godz.  9:00-15:30 (8)

Rekrutacja odbywa się w terminie od 16 do 22 kwietnia 2021 r.; szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji. W każdej edycji wsparciem zostanie objęte 16 osób.

Zgłoszenia można dokonać poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, wybór edycji w której chce się wziąć udział, a następnie przesłanie skanu zgłoszenia na skrzynkę mailową: perspektywy@pwsztar.edu.pl lub przyniesienie go osobiście do Biura Karier, Projektów i Współpracy PWSZ w Tarnowie (budynek C, pok. 300 e).

Wróć do góry