Klub Uczelniany HDK najlepszy w 2007!
Opublikowano dane za rok 2007 dotyczące ilości krwi oddanej przez kluby honorowych dawców działające na terenie miasta Tarnowa. W grupie klubów działających przy szkołach wyższych i ponadgimnazjalnych, najwięcej krwi oddali studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie – w sumie 172800 ml! Ten wynik to efekt systematycznie organizowanych na terenie Uczelni „Wampiriad”. Jednak jak mówi Anna Rogowska-Bąk – opiekun Klubu Uczelnianego HDK: „nie wynik jest najważniejszy, lecz świadomość, że oddana krew ratuje życie wielu ludziom”. Z kolei Prezes KU HDK Ewelina Wojcieszek, studentka I roku pielęgniarstwa, cieszy się bardzo z postawy studentów Uczelni, która pozwoliła już czwarty raz z rzędu zająć Klubowi pierwsze miejsce w swojej kategorii.

Wróć do góry