Zachęcamy do zgłaszania chęci włączenia się w prace Rady Uczelniane Samorządu Studentów. W najbliższym czasie czekają nas wybory uzupełniające, w których zostaną wyłonieni kolejni reprezentanci wspólnoty studenckiej. 

Ze względu na wygaśnięcie mandatów sześciu członków Rady Uczelnianej oraz trzech członków Senatu Uczelni poszukiwani są studenci chętni do działania na rzecz naszej Społeczności Akademickiej. Kandydatury  (wyłącznie studenci studiów stacjonarnych) można zgłaszać poprzez wrzucenie karty zgłoszeniowej do skrzynki znajdującej się obok siedziby RUSS-u (A023) oraz online. Termin zgłaszania kandydatur mija 10 listopada bieżącego roku. Wyboru dokonają starostowie podczas Ogólnego Zebrania Delegatów.

Kandydatury można zgłaszać za pośrednictwem formularzy:

➡ Wniosek do RUSS:
https://forms.gle/YaRuT9tYFxN4ayx48
➡ Wniosek do Senatu PWSZ:
https://forms.gle/J9dfx7f7hTDvSADH8
Wróć do góry