W najbliższym czasie społeczność akademicką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie czekają dwukrotne wybory nowego rektora. Podczas pierwszych wybrany zostanie rektor, który będzie zarządzać Uczelnią do końca obecnej kadencji, czyli do 31 sierpnia, a podczas kolejnych osoba, która pokieruje pracą PWSZ przez pełną, czteroletnią kadencję. Zanim to jednak nastąpi, studenci i pracownicy wybrać muszą Kolegium Elektorów, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami – wybiera rektora.

Ustalony właśnie przez członków Uczelnianej Komisji Wyborczej harmonogram przewiduje m.in.:

  • zgłaszanie kandydatów do kolegium elektorów – do 28 lutego r.

  • ogłoszenie listy kandydatów do kolegium elektorów – 3 marca 2020 r.

  • wskazanie kandydatów na rektora – do 4 marca 2020 r.

  • wybory członków kolegium elektorów – 5-11 marca 2020 r.

  • ogłoszenie listy członków kolegium elektorów – 16 marca 2020 r.

  • ogłoszenie listy kandydatów na rektora – 16 marca 2020 r.

  • otwarte zebrania prezentujące kandydatów na rektora z udziałem społeczności akademickiej – 17-20 marca 2020 r.

  • wybór rektora przez członków kolegium elektorów – 24 marca 2020 r.

Obejmując funkcję pełniącego obowiązki Rektora miałem jasno sprecyzowane cele: po pierwsze zapewnić spokojne i sprawne funkcjonowanie Uczelni oraz – po drugie – przeprowadzić wybory nowego rektora – możliwie najszybciej, w pełni transparentnie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami – mówi dr hab. Józef Kania, prof. PWSZ.

Ciężko pracujemy, żeby te cele osiągnąć, a ogłoszenie kalendarza wyborczego przybliża nas do ich realizacji. Aby zapewnić pełną przejrzystość będziemy na bieżąco informować zainteresowanych o kolejnych podejmowanych przez nas krokach. Myślę tu zarówno o społeczności akademickiej, jak i osobach spoza Uczelni, które są jej życzliwe i wyrażały troskę o jej przyszłość – dodaje.

Szczegółowy Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej dotyczący wyborów członków kolegium elektorów na kadencję czteroletnią oraz wyboru rektora na kadencję do 31 sierpnia 2020 r.

Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej w serwisie BIP >>>

Wróć do góry