2015.politechniczny1Ponad połowa ofert pracy dla studentów, jakie wpłynęły w ostatnim roku do Biura Karier, Projektów i Współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie skierowanych było do absolwentów kierunków inżynierskich oraz związanych z ochroną zdrowia. Trend utrzymuje się od kilku lat i pokazuje wyraźnie, że pracodawcy wciąż najbardziej poszukują dobrze wykształconych inżynierów i personelu medycznego.

Taki wniosek płynie z lektury trzeciej edycji Raportu „Analiza ofert pracy” opracowanego przez BKPiW PWSZ. Zestawienie obrazuje specyfikę rynku pracy w zakresie ogłoszeń kierowanych do osób z wyższym wykształceniem. Ponadto zawiera całą gamę konkretnych wymagań pracodawców, a także dynamikę zmian w zakresie zapotrzebowania na pracowników w poszczególnych grupach zawodowych.

Niemal co czwarta oferta trafiająca do BKPiW skierowana była do inżynierów. W grupie zawodów politechnicznych prym wiodą profesje związane z szeroko rozumianą informatyką. Pracodawcy poszukują najczęściej programistów i projektantów stron www oraz aplikacji. – Co warte podkreślenia, aż 98 procent wszystkich ofert dla absolwentów kierunków politechnicznych pochodziło od pracodawców krajowych, a jedynie 2 procent z zagranicy – mówi Lucyna Krzemińska, kierownik BKPiW PWSZ.

 

Zupełnie odwrotna sytuacja jest wśród drugiej, najliczniejszej grupy ofert – dla absolwentów kierunków „medycznych”. – W tym przypadku aż 93 procent ofert pochodziło z zagranicy, a tylko 7 od pracodawców krajowych – dodaje Lucyna Krzemińska.

W grupie „medycznej” najbardziej poszukiwane były: pielęgniarki, opiekunki dzieci, osób starszych, czy niepełnosprawnych i fizjoterapeuci.

Badania prowadzone przez Biuro Karier, Projektów i Współpracy PWSZ mają pomóc młodym ludziom w dokonaniu dobrego wyboru kierunku studiów i projektowaniu przyszłej kariery zawodowej. – Badamy trendy od lat i nawet gdy dochodzi do zmian na liście zawodów szczególnie poszukiwanych przez pracodawców, to czynnikiem, który jest niezmienny jest dobre wykształcenie i przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Osoby ambitne, przedsiębiorcze, posiadające dodatkowe kompetencje „miękkie”, wykraczające poza wiedzę zdobywaną w trakcie studiów mają zdecydowanie większe szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy – podkreśla Lucyna Krzemińska.

Z badań BKPiW PWSZ wynika, że wśród wspomnianych kompetencji „miękkich” najbardziej pożądane przez pracodawców są: odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, innowacyjność, komunikatywność, ambicja i chęć ciągłego samodoskonalenia.

– Wybór drogi zawodowej jest bardzo trudny. Wszystkich, którzy nie potrafią określić swoich predyspozycji zapraszamy do Biura Karier, Projektów i Współpracy PWSZ. Nasi doradcy każdemu poświęcają tyle czasu ile potrzeba i wskazują najlepsze rozwiązania – kończy.

 

Pełen tekst Raportu w wersji elektronicznej znaleźć można pod adresem http://bkip.pwsztar.edu.pl/artykuly/folder/analiza-ofert-pracy-przeslanych-do-biura-karier-i-projektow-pwsz-w-tarnowie-w-okresie-1.10.2014-30.09.2015 Zachęcamy do lektury.

Dodatkowe informacje dostępne są także na stronie internetowej Biura Karier, Projektów i Współpracy PWSZ – http://bkip.pwsztar.edu.pl/. BKPiW mieści się w Budynku C PWSZ – III piętro, pokój 300, nr tel. 14 63 16 613 oraz 14 63 16 627. Biuro jest czynne codziennie w godz. 8-16.

Wróć do góry