Inżynieria materiałowa od lat umieszczana jest we wszystkich zestawieniach „kierunków przyszłości”. Absolwenci tego kierunku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej nie mają najmniejszych problemów ze znalezieniem pracy, a część z nich swoją zawodową aktywność rozpoczyna jeszcze w trakcie nauki. To efekt ścisłej współpracy z otoczeniem gospodarczym uczelni oraz wielomiesięcznych praktyk zawodowych dających taką szansę. Rekrutacja dodatkowa na ten oraz pozostałe kierunki w ofercie PWSZ w Tarnowie rozpocznie się 2 września i potrwa do 13 września.

Studenci kierunku Inżynieria Materiałowa w PWSZ mają do wyboru trzy specjalności:

  • inżynierię materiałów budowlanych z elementami wzornictwa
  • automatykę przemysłową w inżynierii materiałowej
  • technologię materiałów

– Jeśli miałabym wymienić nasze największe atuty, to są nimi: kształcenie z udziałem wybitnych specjalistów – zarówno akademików, jak i praktyków – związanych ściśle z przemysłem, supernowoczesne laboratoria uczelniane oraz dostęp do najlepszych laboratoriów przemysłowych, niezwykle bogaty program praktyk zawodowych oraz – co również istotne – przyjazna atmosfera studiów wymienia prof. dr hab. Maria Borczuch-Łączka, kierownik Zakładu Inżynierii Materiałowej PWSZ w Tarnowie.

 

– Szczególnie dumni jesteśmy z bliskiej współpracy z przemysłem. Wśród naszych partnerów są tak uznane marki, jak: Grupa Azoty, Zakłady Magnezytowe w Ropczycach, Zakłady Mechaniczne Tarnów i wiele innych. Dzięki temu, studenci, którzy sami wskazują miejsce odbywania swoich praktyk, już w trakcie nauki stykają się z przemysłem i realnymi zadaniami dodaje dr Sebastian Bielecki, dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie.

 

– To z kolei pozwala im płynnie wejść na rynek pracy po skończeniu studiów. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w zakładach z Tarnowa i regionu. Pracują bowiem we wspomnianych: Grupie Azoty, w Zakładach Mechanicznych, firmie Beckers, Bruk-Bet, w w Leierze, Certechu i wielu innych, często na kierowniczych, odpowiedzialnych stanowiskach – wymienia dr Bielecki.

Jednym z absolwentów Inżynierii Materiałowej w PWSZ jest dr Wojciech Panna, który naukę kontynuował w AGH w Krakowie, potem skończył studia doktoranckie, a obecnie prowadzi działalność gospodarczą rozwijając kilka przedsięwzięć, w tym „flagową” spółkę PanCerKow. – Studia w Tarnowie przygotowały mnie nie tylko do płynnego przejścia na poziom magisterski, czy doktorancki, ale również do skutecznego łączenia wiedzy z praktyką – opowiada.

 

– Dzięki najlepszej w kraju kadrze wykładowców i wysokiemu poziomowi kształcenia, część absolwentów wiąże swoją przyszłość ze światem akademickim pozostając na uczelni. Dość powiedzieć, że nasi absolwenci zdobywają tytuły doktorskie, jak choćby dr Maksymilian Frąc, dr Wojciech Panna, czy dr Piotr Szatkowski – dodaje prof. Łączka.

Rekrutacja dodatkowa na ten oraz pozostałe kierunki studiów oferowane przez PWSZ w Tarnowie rozpocznie się w poniedziałek, 2 września i potrwa do piątku, 13 września. Odbędzie się ona na takich samych zasadach jak rekrutacja podstawowa. Wszystkie szczegóły znaleźć można na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl.

Wróć do góry