W wypełnionej po brzegi Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbyła się konferencja naukowa pt. ,,Paliwa i biopaliwa – stąd do przyszłości”. Ciekawi prelegenci, aktualne tematy i duże zainteresowanie słuchaczy – tak w skrócie można przedstawić to ciekawe wydarzenie. Organizatorem konferencji był Zakład Inżynierii Materiałowej Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie.

Zgromadzonych licznie gości – przedstawicieli tarnowskich stowarzyszeń technicznych, tarnowskiego przemysłu, uczniów lokalnych szkół średnich, nauczycieli akademickich i studentów naszej Uczelni przywitał dr inż. Sebastian Bielecki – Dyrektor Instytutu Politechnicznego. Moderatorem konferencji był gość specjalny – Brian Scott – redaktor anglojęzycznej wersji czasopisma „Nafta i gaz”, znany dziennikarz i nauczyciel akademicki.

Przedmiot konferencji, czyli paliwa i biopaliwa w kontekście teraźniejszości i przyszłych czasów, został zaprezentowany przez trzech prelegentów. Piotr Woźniak (Kierownik Platformy Baltic Beta, Lotos Petrobaltic S.A.) omówił Wyzwania i problemy związane z eksploatacją ropy naftowej i gazu ziemnego w strefach morskich Bałtyku; dr inż. Martynika Pałuchowska (Przewodnicząca Podkomitetu ds. Paliw Płynnych PK1 Komitetu Technicznego KT222 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym) przedstawiła temat Materiały pędne i materiały konstrukcyjne; zagadnienie Paliwo z alg – fantazja czy rzeczywistość przybliżył w swoim wystąpieniu pomysłodawca i jeden z głównych organizatorów konferencji, dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek (PWSZ w Tarnowie, Instytut Politechniczny).

Ostatnią częścią programu był bogaty w pytania i odpowiedzi panel dyskusyjny na temat roli, jaką spełnia inżynieria materiałowa w kontekście rozwoju paliw, w którym wzięli udział zarówno prelegenci, jak i słuchacze konferencji.

Wypełniona do ostatniego miejsca Aula, aktywny udział uczestników, liczne pytania oraz inspirująca dyskusja są najlepszym dowodem tego, że inicjatywa odniosła spory sukces, a propozycja programowa konferencji trafiła w oczekiwania gości. – Warto śledzić naszą ofertę, nie tylko na polu dydaktyki, ale również nauki i jej popularyzacji. Już niebawem zaproponujemy kolejne działania pokazujące ogromny potencjał Inżynierii materiałowej oraz innych kierunków, na których kształcimy w Instytucie Politechnicznym – kończy dr inż. Sebastian Bielecki, Dyrektor IP.

Wróć do góry