Od 30 września na płycie Dworca Autobusowego MDA w Krakowie podróżni i wszyscy zainteresowani mogą oglądać wystawę dra Romana Fleszara, wykładowcy Wydziału Sztuki PWSZ w Tarnowie, prezentowaną pod nazwą „Sztuka w przestrzeni publicznej. Interferencje”. Myślą przewodnią wystawy są słowa Ludwiga Wittgensteina: Co można pokazać, tego nie można powiedzieć.

Na prezentację składają się wielkoformatowe wydruki obrazów. Dr Roman Fleszar z rozmysłem wybrał miejsce wystawy, ponieważ, jak mówi, w moim projekcie zakładam zatarcie granicy pomiędzy przestrzenią muzealną, galeryjną, a przestrzenią publiczną; uwolnienie dzieła sztuki od instytucji kultury, gdzie dzieło ma wiele ograniczeń: czas ekspozycji, format eksponowanego dzieła, godziny otwarcia, bilety itp. 

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia ekspozycji, a o tym, czego możemy się spodziewać, mówi sam autor – Poszukuję najtrafniejszego języka malarskiego do opisu złożoności form organicznych. Zmieniam formy dostrzeżone w naturze w ciąg abstrakcyjnych znaków, a te w zestaw płaszczyzn i przestrzeni – aż do osiągnięcia, czegoś, co nazwałem – „wieloprzestrzenną głębią”.

Dr Roman Fleszar – artysta malarz, wykładowca akademicki. Jego charakterystycznymi technikami są olej na płótnie i rysunek pastelami. Tematyka obrazów malarza jest zróżnicowana – od abstrakcji, przez pejzaż aż po sztukę sakralną. Zorganizował 50 wystaw indywidualnych i ponad 70 zbiorowych. Brał udział w wielu międzynarodowych projektach artystycznych i wystawach m.in. w USA, Chinach, Rosji, Francji, Irlandii i na Węgrzech Obrazy dra Fleszara znajdują się w zbiorach muzeów i galerii w kraju i za granicą.

Projekt jest dofinansowany z grantu wewnętrznego projektu naukowego ze środków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Wróć do góry