KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA, studia II stopnia

Studenci  II roku, studia II stopnia w roku akademickim 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2018/2019 są Państwo zobowiązani do udziału:

  • w semestrze zimowym – w zajęciach  jednej z opcji (tematyka do wyboru):

1.    Opcja literaturoznawcza lub: opcja językoznawcza;

  • w semestrze letnim:

2. Wykład monograficzny z zakresu literaturoznawstwa lub: językoznawstwa.

PROSIMY O WYBÓR  PRZEDMIOTÓW!

Zapisy będą przyjmowane w sekretariacie ZFP, pokój A 021  w dniach 04.09.2018 r. –  14.09.2018 r. w godz. 10.00-15.00.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH JEST OBOWIĄZKOWE!

PROGRAMY POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ W SYLABUSACH ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ ZFP.

Studenci I roku, studia II stopnia w roku akademickim 2018/2019

Informujemy, że w roku akademickim 2018/2019 będą prowadzone seminaria magisterskie:

1. Seminarium językoznawcze.

2. Seminarium literackie.

Zapisy na wybrane seminarium w sekretariacie ZFP w dniach 24.09.2018 r. – 28.09.2018 r. w godz.10.00-15.00.

Wróć do góry