Studenci Wydziału Ochrony Zdrowia

W związku z Komunikatem nr 1/2022 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 4 stycznia 2022r., od dnia 08 stycznia 2022 r. do dnia 18 lutego 2022 r. kształcenie prowadzone będzie w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wyłączeniem zajęć o charakterze praktycznym. Poniżej link wraz z wykazem zajęć o charakterze praktycznym.

10.01. 22 Zajęcia realizowane stacjonarnie — kopia

Wróć do góry