Studenci Wydziału Ochrony Zdrowia

Poniżej przedstawiamy link zawierający informacje dotyczące  realizacji zajęć  w formie zdalnej z wyłączeniem zajęć o charakterze praktycznym począwszy od dnia 20 grudnia 2021 do dnia 5 stycznia 2022,  zgodnie z komunikatem Nr 9/2021 JM Rektor PWSZ w Tarnowie

17.12. 21 Zajęcia realizowane stacjonarnie (1)