Dziekan Wydziału Humanistycznego dr Joanna Graca przenosi swój dyżur z dnia
01.12.2020 r. (wtorek) na środę 02.12.2020 r. w godzinach 9.00 -10.00