Spotkania organizacyjne dla studentów I roku (studia stacjonarne) z Kierownikami i Pracownikami Katedr Wydziału Humanistycznego odbędą się w dniu 02.10.2023 r. wg następującego porządku:

godz. 9.30 Języki obce w komunikacji (e-) biznesowej, s. A125
godz. 10.00 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, s. A104
godz. 10.00 filologia angielska s. A123
godz. 10.00 filologia polska s. A102
godz. 10.00 psychologia s. A120

Spotkania organizacyjne ze studentami studiów niestacjonarnych odbędą się na pierwszych zajęciach zorganizowanych zgodnie z rozkładem zajęć.

Wróć do góry