2015.10.inauguracja centralna_tad_008Po raz osiemnasty zabrzmiał dziś „Gaudeamus Igitur” w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Nowy rok akademicki oficjalnie rozpoczęło tym samym 4016 studentów zdobywających wyższe wykształcenie w ramach studiów stacjonarnych i nie stacjonarnych.

Uroczystość – jak każe tradycja – rozpoczęła pieśń „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Chóru Uczelnianego PWSZ pod dyrekcją studentki pielęgniarstwa Katarzyny Walat.

Witając studentów, pracowników oraz zaproszonych gości JM Rektor dr hab. inż Jadwiga Laska, prof. PWSZ podkreślała wyzwania, z jakimi musi zmierzyć się uczelnia w nadchodzących miesiącach. Za najważniejsze wskazała m.in. dostosowanie profili kształcenia do wymagań kształcenia praktycznego i zacieśnienie współpracy z przedsiębiorstwami działającymi w regionie.

Ciepłe słowa z okazji tego ważnego dla uczelni dnia padły także z ust licznie przybyłych gości: senatora RP, prof. Kazimierza Wiatra, wicewojewody małopolskiego Wojciecha Szczepanika, wicemarszałka Małopolski Stanisława Sorysa oraz prezydenta Tarnowa, Romana Ciepieli.

2015.10.inauguracja centralna_tad_020Podczas uroczystości nie zabrakło także wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych dla sześciu  pracowników (Złotymi Medalami za długoletnią służbę uhonorowano: prof. Marię Borczuch-Łączkę i dr. Marka Meusa, Srebrnymi Medalami:  dr. hab. inż. Marka Gorgonia i mgr Marię Wantuch, a Medalami Komisji Edukacji Narodowej: dr. inż. Roberta Wielgata i mgr Dorotę Koptiew) oraz trzech honorowych medali dla wyróżniających się absolwentów.

Ponadto, czterdziestu studentów odebrało także dyplomy uznania za wyróżnione, najlepsze prace dyplomowe.

2015.10.inauguracja centralna_tad_027Ten dzień był wyjątkowy także dla ponad 20 żaków pierwszego roku, którzy uplasowali się na czele list rankingowych podczas tegorocznej rekrutacji. Każdy z nich otrzymał indeks z rąk JM Rektor dr hab. inż Jadwigi Laski. To dopełniło kolejnego tradycyjnego momentu inauguracji, czyli immatrykulacji studentów pierwszego roku.

Witając nowych kolegów Przewodniczący Samorządu Studenckiego Mateusz Michalik mówił o konieczności ustawicznego samokształcenia i aktywnego współtworzenia życia braci studenckiej.

Podczas uroczystości – zgodnie z tradycją zabrzmiała pieśń „Gaudeamus Igitur” wykonana przez wspomniany Chór Uczelniany PWSZ…

Wykład inauguracyjny po tytułem „Oswajanie sztuki” wygłosił zaś prof. Wojciech Regulski z Instytutu Sztuki.

Inaugurację zakończyło wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie jest największą uczelnią regionu. W tym roku w jej murach studiować będzie 4016 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. PWSZ to także jeden z największych pracodawców ziemi tarnowskiej. Obecnie pracuje w niej niemal 500 osób.

Z okazji inauguracji roku akademickiego 2015/2016 życzenia nadesłali:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
Prof. Lena Kolarska – Bobińska

Minister Pracy i Polityki Społecznej
Władysław Kosiniak-Kamysz

Starosta Powiatu Tarnowskiego
Roman Łucarz

Rektorzy:
1) Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2) Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
3) Prof. dr hab. Wiesław Banyś – Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
4) Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak – Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
5) Prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
6) Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz – Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie
7) Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ – Rektor Akademii Ignatianum
w Krakowie
8) Prof. Ewa Kutryś – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie
9) Dr Elżbieta Cipora – Rektor PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
10 Dr hab. inż. Krzysztof Knapik – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
11)Prof. dr hab. Waldemar Martyn – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
12) Prof. dr hab. Antoni Gawron – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu
13) Doc. dr Leszek Zygner – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
14) Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
15) Prof. nadzw. dr Daniel Stos – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
16) Prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile
17) Prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
18) Dr Katarzyna Rusak – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
19) Prof. dr hab. Mirosław Pawlak – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
20) Prof. dr hab. Józef Bergier – Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlasce
21) Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
22) Dr Małgorzata Legiędź – Gałuszka – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
23) Prof. dr hab. Elżbieta Lonc – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
24) Dr Tomasz Halski – Rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

Wróć do góry