Dyrektor Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego ma zaszczyt zaprosić na Inaugurację roku akademickiego 2015/16 w Instytucie Matematyczno-Przyrodniczym,  która odbędzie się

w piątek 16 października 2015 r.  o godz. 10:00 w sali C06

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Program Inauguracji:

  • Wystąpienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.
  • Wystąpienie Dyrektora Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego.
  • Wystąpienia Kierowników Zakładów Chemii, Matematyki oraz Ochrony Środowiska.
  • Immatrykulacja studentów pierwszego roku chemii, matematyki i ochrony środowiska.
  • Informacja o absolwentach Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego  wyróżnionych  w roku 2015 medalem „Wyróżniającym się Absolwentom PWSZ w Tarnowie”.
  • Informacja o absolwentach Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego, których prace dyplomowe wyróżniono w roku 2015.
  • Wystąpienia przedstawicieli studentów: Rady Uczelnianej Samorządu Studentów oraz studenckich kół naukowych.
Wróć do góry