https://hcsjournal.pl//api/files/view/1565731 Informujemy, że ukazał się drugi tom czasopisma Wydziału Humanistycznego i Wydziału Sztuki „Humanities and Cultural Studies”.

Tom drugi jest dostępny poprzez zakładkę „Czasopisma” na stronie głównej Uczelni:
https://hcsjournal.pl/resources/html/articlesList?issueId=13796

Zapraszamy Państwa do lektury artykułów zawartych w tomie.

Redakcja Czasopisma „Humanities and Cultural Studies”

Wróć do góry