Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie organizuje, w dniach 26-27 października 2018 roku, II Międzynarodową Konferencję Naukową pod hasłem „Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, pielęgnowanie i rehabilitacja”.

Bez względu na to, jak bardzo zmienia się świat, zdrowie człowieka pozostaje jedną z najwyższych wartości. Stanowi ono centrum zainteresowania lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i nauczycieli wychowania fizycznego. W każdej z tych profesji nadrzędnym celem jest dbałość o jakość życia oraz dążenie do wypracowania u pacjentów
i podopiecznych przekonania o tym, że ich stan psychofizyczny w dużej mierze zależy od nich samych. Profesjonalizm w pracy zawodowej wymaga od nas (przedstawicieli wymienionych zawodów) ciągłego rozwoju, twórczych poszukiwań, dyskusji i doskonalenia umiejętności praktycznych. Najlepszą ku temu okazją są spotkania naukowe. Mamy nadzieję, że dwudniowe spotkanie w murach naszej Uczelni umożliwi Państwu wymianę myśli, nawiązanie nowych kontaktów i rozpoczęcie kolejnych projektów badawczych w międzyośrodkowych zespołach.
Serdecznie zapraszamy Państwa do Tarnowa na II Międzynarodową Konferencję Naukową.

Serwis informacyjny Konferencji – rejestracja uczestników

Wróć do góry