12 października studenci zebrani w Sali Senackiej Akademii Tarnowskiej, pełniący role radnych, sekretarzy i przewodniczącego, wzięli udział w w symulacyjnej sesji Rady Miejskiej.

Podczas obrad przestrzegane były zasady i przepisy obowiązujące na rzeczywistych sesjach. Studenci dyskutowali nad problemami: legalizacji sprzedaży alkoholu niskoprocentowego na terenie Akademii Tarnowskiej oraz nad przyjęciem uchwały dotyczącej wprowadzenia feminatywów w treści uchwał prawa miejscowego.

W warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości studenci ćwiczyli umiejętność wystąpień publicznych, zgłaszania wniosków, głosowania, przygotowania projektów aktów prawa miejscowego.

Sesja została zrealizowana w ramach projektu „ Myśl globalnie, działaj lokalnie! Włączanie studentów do aktywności samorządowej”, realizowanego w ramach grantu „Aktywizacja Młodzieży w Samorządach w woj. śląskim i małopolskim”.

Wróć do góry