realizowana w ramach projektu „ Myśl globalnie, działaj lokalnie! Włączanie studentów do aktywności samorządowej, realizowanego w ramach grantu „Aktywizacja Młodzieży w Samorządach w woj. śląskim i małopolskim”

W dniu  12 października 2023 w Sali Senackiej Akademii Tarnowskiej odbyła się symulacyjna sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad studenci wcielili się w role radnych, sekretarzy i przewodniczącego Rady Miejskiej.

Podczas obrad przestrzegane były zasady i przepisy obowiązujące na rzeczywistych sesjach. Studenci obradowali nad dwoma problemami: legalizacja sprzedaży alkoholu niskoprocentowego na terenie Akademii Tarnowskiej oraz nad przyjęciem uchwały dotyczącej wprowadzenia feminatywów w treści uchwał prawa miejscowego.

W warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości studenci ćwiczyli umiejętność wystąpień publicznych, zgłaszania wniosków, głosowania, przygotowania projektów aktów prawa miejscowego.

Wróć do góry