Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zostały po raz pierwszy w historii ujęte w nowym, ministerialnym wykazie wydawnictw punktowanych. Miejsce w gronie wydawnictw z tak renomowanych uczelni, jak np. Uniwersytet Jagielloński, AGH, czy Uniwersytet Warszawski oznacza nie tylko prestiż, ale przede wszystkim możliwość publikowania monografii mających znaczący wpływ na rozwój polskiej nauki. To także olbrzymia szansa dla myślących o badaniach lokalnych naukowców.

Ministerstwo Edukacji i Nauki publikuje dwie listy wydawnictw. Jedna obejmuje 779 instytucji, których publikowane monografie otrzymują 80 punktów (I poziom); druga natomiast zawiera 36 wydawnictw (wyłącznie zagranicznych) premiowanych 200 punktami (II poziom). Wykaz sporządza Komisja Ewaluacji Nauki po zapoznaniu się z czterema, przykładowymi publikacjami z danego ośrodka.

Co ten fakt konkretnie oznacza dla Uczelni? – Prestiż i możliwość wielopłaszczyznowego rozwoju. To doskonała wiadomość przede wszystkim dla naszych pracowników, którzy chcą się rozwijać naukowo. Wpisanie na listę ministerialną oznacza bowiem, że każda monografia opublikowana od dziś w naszych Wydawnictwach przyniesie dorobek punktowy dla autora w wysokości 80 punktów – mówi Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni.

 

Wpis na ministerialną listę powinien ucieszyć także studentów PWSZ w Tarnowie oraz uczestników konferencji naukowych organizowanych przez Uczelnię, których owocem są publikacje. Studiujący będą mogli wydawać swoje prace dyplomowe z myślą o dalszym rozwijaniu naukowych pasji. Do tej pory cieszące się dużym zainteresowaniem sesje tematyczne kończyły się wydawaniem monografii, ale nie mogliśmy zaoferować autorom punktów – teraz to się zmieni.

Ten sukces to efekt ciężkiej pracy wielu osób. Kryteria jakimi musieliśmy sprostać są bowiem bardzo wyśrubowane. Chciałbym im za ten wysiłek bardzo podziękować. Myślę przede wszystkim o autorach, którzy w ostatnich latach decydowali się wydawać swoje prace w naszych Wydawnictwach, o dr Elizie Krzyńskiej-Nawrockiej, która szefuje Wydawnictwom oraz pani Lidii Matuszewskiej, której doświadczenie bardzo nam pomogło przygotować skuteczną aplikacjędodaje Prorektor Rafał Kurczab.

Ocenie przez Komisję Ewaluacji Nauki zostały poddane cztery publikacje: Geologiczne uwarunkowania planowania przestrzennego Tarnowa Tomasza Bardela (2020); Twarze poezji Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej (2019), Konstruktionen der Identität in der Prosa von Werner Heiduczek Joanny Gracy (2018); oraz Morfofunkcjonalne uwarunkowania wyników sportowych we wspinaczce na czas i boulderingu Marcina Krawczyka, Mariusza Ozimka, Mariusza Pociechy, Tomasza Gabrysia (2019).

Pełna oferta Wydawnictw PWSZ w Tarnowie oraz dane kontaktowe znajduje się na stronie wydawnictwa.pwsztar.edu.pl.

Wróć do góry