Czy świat może być lepszy? Czy małe, inteligentne działania mogą ułatwić życie w mieście? Czy można przygotować się na wyzwania, przed jakimi stoją współczesne miasta?

Tarnowskie Centrum Dialogu zaprasza 21 października społecznych aktywistów miejskich i społeczników, idealistów i praktyków, działaczy NGOsów i wolnych strzelców, tradycjonalistów i wywrotowców, młodych i doświadczonych do udziału we wspólnym maratonie wymyślania innowacji. W czasie kilkudziesięciu godzin Hackathonu wymyślą, jak sprostać – choćby kilku – wyzwaniom współczesności.

Tarnowskie Centrum Dialogu czeka na zespoły (3-5 osobowe), które w ciągu maratonu, trwającego trzydzieści parę godzin, opracują małe, dopasowane innowacje, które będzie można wdrożyć w Tarnowie. Projekty mają dotyczyć szeroko pojętej sfery społecznej. Innowacje, które osadzone będą w jednym z obszarów:

 1. Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych i ekologicznych.
 2. Pozytywne relacje mieszkańców, relacje mieszkańców miasta i ościennych gmin, włączanie w społeczność miasta osób ze specjalnymi potrzebami oraz obcokrajowców, współdziałanie różnych pokoleń.
 3. Budowanie pozycji młodego pokolenia w mieście, jego roli i zaangażowania w rozwój miasta.
 4. …no i to czego nie wymyślili organizatorzy, a dla Was jest ważne.

Hackathon rozpocznie się rano 21 października (sobota). Zakończy następnego dnia ok. 16-stej. Praca non stop potrwa ok. 30 godzin. W tym czasie organizatorzy zapewnią uczestniczkom i uczestnikom posiłki i strefę wypoczynku. A przede wszystkim dużą dawkę adrenaliny, motywacji i wiedzy zdobywanej przez doświadczenie.

Organizatorzy spodziewają się osób pełnoletnich, chociaż do udziału dopuszczone będą także osoby między 15 a 18 rokiem życia. Nie stawia się górnej granicy wieku. Szczegóły uczestnictwa określa Regulamin Hackathonu TARNÓW – DIY.

Hackathon to nie tylko rywalizacja. To okazja do spotkania i pracy z niezwykłymi ludźmi. Zespołom będą towarzyszyć oraz wspierać ich pracę znakomici eksperci:

 1. Zofia Komorowska, wiceprezeska Fundacji Stocznia, wiodącej w Polsce organizacji „wodującej” innowacje społeczne, praktyczka innowacji, współautorka wielu publikacji ułatwiających innowatorom społecznym ulepszanie otaczającej nas rzeczywistości, rozwijanie partycypacji oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Marcin Maciejewski, pasjonat trendów (różnej skali) i scenariuszy (wielu) przyszłości. Wykorzystuje badania (foresight), techniki kreatywno-spekulacyjne w celu identyfikacji szans i materializacji innowacji. W pracy warsztatowej czuwa nad procesem i prowadzi uczestników. Jako mówca – ładuje publiczność i pobudza do nieszablonowego myślenia. Fascynat zmieniania świata.
 3. Magdalena Urbańska, menedżerka kultury, producentka wydarzeń kulturalnych, festiwali, filmów, eventów, w które zawsze wkłada własne serce. Dzieli się umiejętnościami i wiedzą o promocji i PR-ze, motywuje. Przez lata koordynatorka projektu Kultura Wrażliwa, dziś zajmuje się (między innymi) komunikacją i dostępnością kultury dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Poza tym – teatrolożka, filmoznawczyni, doktorka nauk o sztuce.
 4. Barbara Łączna, trenerka budowania społeczeństwa obywatelskiego, empatycznej komunikacji, Mistrz Praktyk NLP, coach. Jej misją zawodową jest przebywanie wśród ludzi otwartych na zmiany, wdrażanie idei smart city i współdziałanie na rzecz samorządów lokalnych. Wierzy, że otwarty dialog pozwala tworzyć świat, w którym ludzie pragną żyć.

Pomysły na innowację powinny spełniać podstawowe warunki:

 1. Będą wywoływać zmianę: społeczną, świadomości, nawyków, zachowań mieszkańców.
 2. Będą dotyczyć naszego miasta, odpowiadać na problemy i wyzwania związane z Tarnowem.
 3. Będą mikro innowacjami, działaniami w małej, bliskiej ludziom skali.
 4. Będą projektami niskobudżetowymi, takimi których koszt realizacji zamknąłby się w granicach 50 tysięcy zł.
 5. Będą zaangażować mieszkańców, włączać ich w realizację projektu.
 6. Będą projektami całościowymi – prezentującymi ideę, odpowiedź na potrzeby, metody zaszczepienia tej idei w środowisku, po zaplanowanie wdrożenia i opis spodziewanych efektów.

W drugim dniu Hackathonu jury obejrzy prezentacje zespołów, wskaże na najciekawsze innowacje i przyzna zespołom nagrody pieniężne. Ten fragment wydarzenia będzie otwarty dla widzów. Oficjalnie wręczenie czeków i prezentacje finalistów odbędzie się w ramach osobnego, specjalnego wydarzenia.

Twórcy najciekawszych projektów, wypracowanych w trakcie Hackathonu, zostaną nagrodzeni nagrodami finansowymi o łącznej puli nagród w wysokości 10 tys. złotych (brutto).

Rejestracja zespołów:  info@dialog.tarnow.pl

Wróć do góry