Finał 3. edycji gry terenowej pn. Rozkręćmy To! już za nami. Gra zorganizowana była przez Koordynatora ds. przedsiębiorczości akademickiej mgr inż. Barbarę Partyńską-Brzegowy, Studenckie Koło Naukowe MANAGER działające przy Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.

Triumfatorami została drużyna szarych tj. Mateusz Zawadzki, Ewelina Wójtowicz oraz Karolina Bulwa.

Do rozgrywek zgłosiło się 14 drużyn. Na terenie kampusu rozmieszczono 13 stanowisk, na których na zawodników czekały zadania z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Za każde poprawnie i szybko wykonane zadanie drużyny otrzymywały punkty.

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. przygotował dla uczestników jedno ze stanowisk, na którym przygotowany był m.in. quiz ze znajomości terenów inwestycyjnych oraz możliwości rozwoju firmy w Tarnowie.

Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody w postaci bonów pieniężnych i materiałów promocyjnych PWSZ w Tarnowie oraz Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A.

Wróć do góry