Uprzejmie informujemy, że zajęcia w dniu 25 X 2021 r. i 26 X 2021r. prowadzone przez dr hab. Zofię Cygal-Krupę, prof. Uczelni nie odbędą się. Termin odpracowania tych zajęć zostanie ustalony przez Prowadzącą ze studentami.