Uprzejmie informujemy, że zajęcia w dniu 5 i 6 X 2021 r. prowadzone przez dr Elżbietę Kwintę nie odbędą się. Termin odpracowania tych zajęć zostanie ustalony przez Prowadzącą ze studentami.