Zakład Elektrotechniki bardzo aktywnie współpracuje ze szkołami średnimi. Oferuje uczniom udział w zajęciach rozwijających ich zainteresowania, kształtujących nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe wymagane na rynku pracy. W czerwcu br. zakończyły się zajęcia w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”. PWSZ w Tarnowie był Partnerem tego projektu, a nauczyciele Zakładu Elektrotechniki dali wskazówki uczniom jak budować komputerowe systemy pomiarowe i przedstawili przy użyciu prostego sterownika PLC przykłady jego wykorzystania w zastosowaniach automatyki budynkowej i prostych aplikacjach przemysłowych.

Elektrotechnika obecna jest także w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – innowacyjnej propozycji przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. To dzięki temu projektowi i sfinansowanej w jego ramach infrastrukturze w ciągu minionych dwóch lat dotarliśmy do setek uczniów z 11 szkół z całej Małopolski wzmacniając u nich kwalifikacje zawodowe, pokazując potencjał i zaplecze dydaktyczne Elektrotechniki. Raporty podsumowujące ten etap projektu niezwykle pozytywnie oceniają naszą ofertę oraz samych nauczycieli Zakładów Elektrotechniki oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki, którzy prowadzą zajęcia online i warsztaty naukowe. Szczególnie cenne są to oceny bo pochodzą od samych uczestników zajęć. Dowodem pozytywnego odbioru propozycji zajęć z obszaru elektryczno-elektronicznego jest dołączenie do projektu nowych szkół od roku akademickiego 2019/2020.

Ciekawa oferta czeka także naszych przyszłych Studentów. Szczególnie polecamy kierunek Elektrotechnika, po którym łatwo znaleźć pracę. Jak pokazuje barometr zawodów w prognozie na 2019 rok, elektrycy są w grupie zawodów deficytowych w Małopolsce. Elektrycy są także wskazani w wykazie zawodów, dla których prognozowane jest istotne zapotrzebowanie na pracowników zarówno w Małopolsce jak i w całym kraju (źródło: Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy). Oprócz obowiązkowych zajęć w ramach programu studiów na kierunku Elektrotechnika w dobrze wyposażonych laboratoriach oferowane są dodatkowe, bezpłatne kursy i szkolenia, w większości potwierdzane uznawanymi w środowisku zawodowym świadectwami i certyfikatami. Realia pracy w zawodzie przybliżane są dzięki dodatkowym spotkaniom z pracodawcami-praktykami oraz solidnym praktykom w prężnie rozwijających się firmach wykorzystujących dobrą koniunkturę w polskim przemyśle.

Zapraszamy do studiowania Elektrotechniki – Studiuj komfortowo!

Wróć do góry