Studenci III roku Elektrotechniki,
17. 06 2015 r. o godz. 11:15
(po egzaminie z Miernictwa dynamicznego) w sali D010 zapraszam na spotkanie organizacyjne, instruktażowe dotyczące rozpoczynających się w najbliższym czasie praktyk zawodowych.

Podczas spotkania będzie można pobrać:
dzienniczek praktyk,
skierowanie na praktykę zawodową.

Proszę o obecność z uwagi na ważne sprawy organizacyjne.

Jednocześnie informujemy, że zaliczenie praktyk odbędzie się w dniach:
17. Sierpnia – 21. Sierpnia dla studentów kończących praktykę 14. Sierpnia
4. Września – 11. Września dla studentów kończących praktykę po 14. Sierpnia

Opiekun praktyk: Grzegorz Aksamit

 

 

Wróć do góry