Centrum Egzaminacyjne przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie planuje przeprowadzenie egzaminu VEC w wersji online.

VEC to innowacyjny egzamin, który obejmuje największą liczbę zawodów istniejących na współczesnym rynku pracy. Jest wartościowym potwierdzeniem umiejętności językowych w zakresie wybranego zawodu i w warunkach silnej konkurencji może dać przewagę kandydatowi ubiegającemu się o pracę. Zdanie egzaminu jest warunkiem otrzymania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego specjalistycznego / ukierunkowanego zawodowo (English for Specific Purposes, ESP). Egzamin ten został opracowany i wdrożony w odpowiedzi na nowe potrzeby rynku pracy w ramach partnerskiej współpracy pomiędzy Express Publishing oraz University of Greenwich i jest egzaminem z zakresu języka angielskiego specjalistycznego / ukierunkowanego zawodowo – Vocational English Certification (VEC).

Szczegóły dotyczące egzaminu oraz opłaty można znaleźć na stronie www.pwsztar.edu.pl/uczelnia/egzaminy-vec. Chętnych prosimy o zgłoszenia do 30 listopada 2018 roku, zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy r_koziol@pwsztar.edu.pl.

Planuje się przeprowadzenie egzaminu 27 stycznia 2019 r.

Wróć do góry