Podczas Dnia Otwartego PWSZ w Tarnowie Zakład Elektrotechniki pod hasłem „Przymierz się do zawodu inżyniera” przygotował prezentację zachęcającą uczniów do wyboru kierunku Elektrotechnika, pokaz prac dyplomowych oraz modeli edukacyjnych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Pokazano także sprzęt wykorzystywany przy pracach pod napięciem.
tauron dystrybucjaZaproszona firma TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Tarnowie zaprezentowała specjalny samochód, na którym zainstalowano aparaturę pomiarową niemieckiej f-my HAGENUK KMT. Wóz pomiarowy przystosowany jest do wykonywania prac związanych z:
–  lokalizacją uszkodzeń kabli elektroenergetycznych,
–  wyznaczaniem tras kabli podziemnych,
–  badaniem elektrycznych kabli elektroenergetycznych,
–  identyfikacją i przecinaniem kabli elektroenergetycznych,
– badaniem innych urządzeń zaakceptowanych przez Kierownika Wydziału eksploatującego wóz pomiarowy.
Oprócz wozu pomiarowego odwiedzający mogli zobaczyć również nowoczesne, przenośne urządzenie austriackiej firmy BAUR do prób napięciowych kabli. Generator VLF umożliwia wykonywanie prób wytrzymałości elektrycznej napięciem wolnozmiennym sinusoidalnym, prostokątnym i prądem stałym.

Dziękujemy.

Wróć do góry