Wspaniałe wieści napłynęły do nas z Kielc, gdzie w auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego ogłoszono laureatów tegorocznej Ogólnopolskiej Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku. Jedną z nich została wykładowczyni Katedry Pedagogiki, dr Kinga Kusiak-Witek.

Jak czytamy w komunikacie organizatorów „wydarzenie było częścią konferencji pt. „Odporne dzieci – odporna młodzież. Rola profilaktyków i wychowawców w niestabilnym świecie”, stanowiącej inaugurację XXI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Tegoroczna, czwarta już edycja plebiscytu, była pierwszą, która odbyła się w wersji hybrydowej tj. łączyła spotkanie stacjonarne ze streamingiem online. (…)

Do konkursu na Profilaktyka Roku 2023, w którym formularz zgłoszeniowy był w tym roku wyjątkowo wymagający, zgłoszonych zostało ośmiu kandydatów z całej Polski reprezentujących rozliczne obszary działań oraz różne środowiska zawodowe. Wybranie laureata spośród tak zacnego grona okazało się nie lada wyzwaniem. „W tym roku Kapituła kilkakrotnie obradowała i oceniała spełnienie kryteriów nagrody. Obrady te doprowadziły do wyłonienia z grona kandydatów dwóch osób, które zostały ocenione najwyżej. Nominację do Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2023 otrzymały: pani mgr Agnieszka Jagieło oraz pani dr Kinga Kusiak-Witek. (…) Po licznych dyskusjach ostateczny werdykt uzyskaliśmy jednogłośnie – podjęliśmy decyzję, aby nagrodę przyznać obu nominowanym paniom!” – dowiadujemy się z treści uzasadnienia przygotowanego przez członków Kapituły.

Pani dr Kinga Kusiak-Witek jest wykładowcą akademickim, doradcą metodycznym, oraz pedagogiem z wieloletnim stażem zawodowym. Pracuje w tarnowskim oddziale Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Akademii Tarnowskiej, a także Szkole Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach. Działalność zawodowa oraz prospołeczna laureatki ma charakter kompleksowy i wielowymiarowy – dr Kinga Kusiak-Witek łączy w podejmowanych przez siebie inicjatywach doświadczenie praktyczne z wiedzą zdobytą w pracy naukowej, a także w przemyślany sposób bazuje na zasobach środowiska lokalnego – kulturowych, historycznych i przyrodniczych. Charakter podejmowanych przez nią aktywności niewątpliwie oddziałuje – w wymiarze regionalnym, ale również ogólnopolskim – na całe grono współpracujących z nią nauczycieli, wychowawców,  pedagogów, psychologów oraz studentów stanowiąc dlań motywację oraz wzór do naśladowania. W pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym – także jako autorka programów wychowawczo-profilaktycznych – laureatka skupia się na kształtowanie kompetencji prospołecznych, postaw dbałości o zdrowie własne i innych, a także na rozwijaniu wiedzy i umiejętności sprzyjających bezpiecznemu korzystaniu z mediów elektronicznych, co  z założenia może przyczyniać się do ochrony młodych ludzi przed e-uzależnieniami. 

Laureatki plebiscytu otrzymały symboliczną nagrodę „Złote Ogniwo” oraz nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. złotych. Fundatorami nagrody są: Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Fundacja Przywiązanie, Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II, Krakowski Instytut Logoterapii oraz anonimowi darczyńcy indywidualni. 

Inicjatorem oraz głównym organizatorem Gali Nagrody Profilaktyka Roku 2023 jest Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Wydarzenie to z roku na rok coraz bardziej angażuje i włącza do współpracy instytucje mające na celu działania wychowawcze i profilaktyczne.

W skład Kapituły wchodzi pięcioro doświadczonych profilaktyków z różnych regionów Polski, którzy reprezentują ważne dla profilaktyki podmioty: szkołę, samorząd, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, uczelnię oraz organizacje pozarządowe. 

Możliwość zgłaszania kandydatów z różnych środowisk została szeroko rozpropagowana, a nagroda ma całkowicie niezależny charakter. Nie mają na nią wpływu żadne instytucje publiczne ani biznesowe.

Pani Doktor składamy serdeczne gratulacje!

fot. archiwum organizatorów

Wróć do góry