W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie  trwa realizacja olbrzymiego projektu pod nazwą „Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie”. Jednym z jego elementów jest moduł dotyczący podnoszenia kompetencji. Obejmuje on m.in. bezpłatne zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego – zawodowego. Tym razem z możliwości wzięcia w nich udziału mogą skorzystać studenci szóstego semestru studiów w Instytucie Politechnicznym oraz Instytucie Sztuki.

Zajęcia z zawodowego języka obcego (np. język obcy dla pracowników branży IT, sztuki i designu, inżynieryjnej, itp.) obejmują 60 godzin zajęć: po 30 godz. w semestrach 6 i 7. Zajęcia odbywać się będą w małych, maksymalnie 12-osobowych grupach.

– Program dostosowany zostanie do potrzeb studentów, koncentrując się na zagadnieniach i słownictwie dotyczących różnych grup zawodowych, zgodnie z kierunkiem studiów, tak aby przez wzrost kompetencji językowych zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy – wyjaśnia mgr Renata Babuśka, lektorka języka angielskiego.

Wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w kursie języka obcego zawodowego wydany przez PWSZ w Tarnowie. Istnieje możliwość zamieszczenia informacji o kursie w suplemencie.

– Ponadto, studenci z najlepszymi wynikami na zakończenie przystąpią do egzaminu zewnętrznego, skoncentrowanego wokół słownictwa dotyczącego różnych grup zawodowych, nadającego międzynarodowy certyfikat: Vocational English Certificate (VEC), Test de français international (TFI), Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft (WiDaf) – dodaje mgr Babuśka.

Zapisów można dokonywać wypełniając formularz rekrutacyjny on-line znajdujący się na stronie projektu  lub osobiście składając uzupełniony formularz w Biurze Karier Projektów i Współpracy (budynek C, pok. 300 b). Rekrutacja potrwa do 28 lutego 2019 roku. Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wróć do góry