Zachęcamy opiekunów studenckich kół naukowych do składania wniosków o dofinansowanie projektów studenckich w programie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

  1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii lub rozwiązań technicznych i w promocji ich wyników;
  2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej;
  3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych;
  4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Celem programu jest pomoc kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Wysokość dofinansowania w ramach pojedynczego projektu to maksymalnie 70 000 zł. Dopuszcza się udział środków własnych Uczelni, ale wkład własny nie jest obowiązkowy.

Termin upływa 3.11.2021 r. o godz. 16:00!

Opiekunów kół zainteresowanych złożeniem wniosku prosimy o kontakt z Działem Badań Naukowych: tel. 14 63 16 643 (p. 102. budynek B, codziennie w godz. 8:00-16:00).

Więcej informacji o programie na stronie MEiN.

Wróć do góry