2015.03.frankofonia_007Nauczyciele akademiccy Zakładu Filologii Romańskiej Instytutu Humanistycznego PWSZ w Tarnowie wraz ze studentami specjalności Filologia romańska i Administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim zorganizowali, w dniach 17-20 marca 2015 r., Dni Frankofonii.

Była to już 13-a edycja obchodów tego międzynarodowego święta w tarnowskiej PWSZ, która zgromadziła miłośników języka francuskiego i kultury frankofońskiej. Wzięli oni udział w spotkaniu wideokonferencyjnym ze studentami z Uniwersytetu w Nantes we Francji, warsztatach z języka francuskiego pt. Baśniowy świat Charlesa Perrault, dyktandzie z zapożyczeniami francuskimi w języku polskim pt. Trzeba będzie zmienić image oraz konkursie Kanada – z czego słynie ten kraj? Program uzupełniły prezentacje pt. Belgia – Erasmus, compte rendu z przygody życia i Jak ja nie cierpię tych Smurfów, fenomen komiksu francuskojęzycznego oraz mini koncert Francuskie dźwięki i nie tylko.

Obchody Frankofonii zostały otwarte dnia 17 marca 2015 r. wideokonferencją. W spotkaniu, zorganizowanym przez Vaiteę Jacquier, doktorantkę z Uniwersytetu w Nantes oraz dr Magdalenę Szczepanik-Ninin uczestniczyły studentki drugiego roku Filologii romańskiej PWSZ w Tarnowie i osoby z Francji. Spotkanie trwało 2 godziny i było drugą, bezpośrednią rozmową w ramach projektu „Poznajmy się lepiej„. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności językowych oraz kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na odmienność. W trakcie wspólnych dyskusji poprzez łącza internetowe studenci PWSZ mają możliwość wymiany doświadczeń ze studentami z Francji.

2015.03.frankofonia_dyktando_005W kolejnym dniu, uczestników tegorocznego Święta zaproszono do zmierzenia się z ortografią galicyzmów, czyli zapożyczeń z języka francuskiego w polszczyźnie. W trzeciej edycji dyktanda pt. Trzeba będzie zmienić image, przygotowanego w tym roku przez dr Agatę Kraszewską, wzięły udział 32 osoby, w tym uczniowie I i IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, a także studenci PWSZ ze specjalności filologia romańska oraz administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim. W kategorii licealiści I miejsce zdobyła Dorota Jachym, laureatką II miejsca jest Małgorzata Ścieńska, zaś nagrodę za III miejsce zdobyła Klaudia Bąk. W kategorii studenci zwyciężczynią jest Patrycja Bober, drugą lokatę uzyskał Piotr Prokop, zaś trzecią Weronika Błaż – wszyscy z III roku specjalności filologia romańska.

Po dyktandzie miały miejsce warsztaty języka francuskiego przeprowadzone przez mgr Małgorzatę Kutę. Motywem przewodnim zajęć były siedemnastowieczne baśnie Charlesa Perrault, francuskiego bajkopisarza epoki baroku. W tej nietypowej lekcji języka francuskiego wzięło udział około 25 uczestników. Obok licealistów oraz studentów ze specjalności filologia romańska i administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim największą grupę stanowili uczniowie Gimnazjum nr 6 w Tarnowie, którzy przybyli pod opieką swojej romanistki, mgr Katarzyny Płachty. Warsztaty zwieńczone zostały quizem ze znajomości baśni Perrault.

Ostatniego dnia – 20 marca 2015 r. – młodzież gimnazjalna zmierzyła się w konkursie pt. Kanada – z czego słynie ten kraj? zorganizowanym przez mgr Carine Debarges-Duszę z Zakładu Filologii Romańskiej i mgr Ewę Gawron z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie. W konkursie wzięły udział 4 drużyny. Pierwsze miejsce zdobyli gimnazjaliści z klasy II a z Gimnazjum nr 10 w Tarnowie, drugie miejsce – uczniowie klasy III a, również z Gimnazjum nr 10, natomiast trzecie miejsce przypadło w udziale klasie II a z Gimnazjum nr 2 w Tarnowie.

W programie tegorocznych Dni Frankofonii znalazły się też dwie prezentacje. Pierwsza, pt. Belgia – Erasmus, compte rendu z przygody życia, przedstawiona została przez Paulinę Gardoń i Paulinę Słomską, studentki III roku specjalności administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim, które odbyły trzymiesięczne stypendium w ramach programu Erasmus+ w Uczelni HENALLUX w Belgii. Podzieliły się swoimi doświadczeniami z pobytu zachęcając swoich kolegów i koleżanki do udziału i korzystania z możliwości odbycia części studiów za granicą. Druga prezentacja pt. Jak ja nie cierpię tych Smurfów, fenomen komiksu francuskojęzycznego /Je hais les Schtroumpfs! – le phénomène de la bande dessinée francophone, została przygotowana pod opieką dr Barbary Cynarskiej-Chomickiej przez Agnieszkę Rolę, Paulinę Osikę, Jadwigę Starzec, Natalię Czaplę, Marcina Gawlika, studentów IIgo roku filologii romańskiej. W swoim wystąpieniu w języku francuskim przedstawili oni w sposób humorystyczny najsłynniejszych bohaterów komiksów francuskojęzycznych.

Po prezentacjach odbył się mini koncert Francuskie dźwięki i nie tylko, przygotowany przez Zuzannę Ogorzelec, studentkę Igo roku Filologii Romańskiej z zespołem. Piękna muzyka uprzyjemniła czas oczekiwania na wyniki konkursu i dyktanda.

Dni Frankofonii nie byłyby możliwe bez wsparcia i pomocy JM Rektora PWSZ w Tarnowie, Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tarnowie, Instytutu francuskiego Polsce – oddział w Krakowie, firmy SOPRA-STERIA oraz wydawnictw: Wydawnictwo Szkolne PWN, Et toi ELI, Hachette Français Langue Etrangère, Bayard i Nowela Portal Romanisty.

Wszystkim uczestnikom dyktanda, warsztatów i konkursu Organizatorzy składają wyrazy uznania, a laureatom serdecznie gratulują! Składają również podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację tegorocznych Dni Frankofonii.

Wróć do góry