Znane są już zasady naliczania opłat za miejsce w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w czasie ograniczenia funkcjonowania uczelni. Najważniejszy z zapisów zarządzenia Rektora umarza studentom nie korzystającym z akademika opłatę za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec.

Zarządzenie dokładnie opisuje wszystkie możliwe przypadki. Zgodnie z jego zapisami, opłata za kwiecień, maj i czerwiec dla studentów, którzy nie korzystali z miejsca w akademiku została umorzona. Za marzec mieszkańcy Domu Studenta zapłacą zaś jedynie 108 zł.

Osoby, które z różnych przyczyn pozostały w domu studenta wnoszą opłatę w pełnej wysokości, tj. 250 zł za miesiąc – do czasu wykwaterowania. Takich przypadków było jedynie siedem.

Dodatkowo, zarządzenie reguluję kwestię opłat dla studentów, którzy z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta mają zwiększone stypendium socjalne. Te osoby wnoszą opłatę w wysokości równej wspomnianemu zwiększeniu za dany miesiąc.

Ostatnią grupę stanowią studenci, którzy pobierają „zwiększenie stypendium socjalnego” ale mieszkają poza Domem Studenta. Oni powinni, w nieprzekraczalnym terminie 23 maja, złożyć oświadczenie dotyczącego tego, czy nadal ponoszą koszty zakwaterowania. Brak złożenia wspomnianego oświadczenia skutkować będzie wygaśnięciem prawa do pobierania kwoty zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w obiekcie innym niż Dom Studenta PWSZ.

Dokładne teksty rozporządzeń wraz z wzorem oświadczenia TU i TU.

Wróć do góry